graciousmart.sg permudah urusan bayar, agih fidyah.

We are 100% Muslim Owned (Halalan Toyyiban)
Wishlist
0 My Cart

graciousmart.sg permudah urusan bayar, agih fidyah.

Share:

Fidyah merupakan sejenis pampasan atauĀ denda yang dikenakan kepada seseorang Islam yang sudah baligh, yang melangarĀ atau tidak dapat melaksanakan rukun ibadat seperti puasa, haji atau umrah.GM BH Article